Cierpienia młodego Wertera | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   

Test:

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) „bólem istnienia”
b) gniewem i miłością
c) pożądaniem i melancholią
d) zazdrością i miłością
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1787
b) 1772
c) 1774
d) 1778
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

S., komisarz mieszka w:
a) leśniczówce
b) kamienicy
c) stróżówce
d) chłopskiej chacie
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból cierpienia
b) ból niemocy
c) ból istnienia
d) ból świata
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) różową kokardkę
b) poemat Osjana
c) żółtą kamizelkę
d) pistolety
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) dzieci
b) studni
c) jej sylwetki
d) lip
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) dostrzeganie zła świata
b) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
c) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
d) nadmierna uczuciowość
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) czworo dzieci
b) troje dzieci
c) dziewięcioro dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Chateaubrianda
b) Hamanna
c) Herdera
d) Saint-Pierre`ego
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Owidiusza
b) Homera
c) Dantego
d) Horacego
Rozwiązanie


Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) pół roku
b) trzech tygodni
c) dwóch miesięcy
d) miesiąca
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) zainteresowaniem epoką średniowiecza
b) opisywaniem architektury gotyckiej
c) motywem wypraw krzyżowych
d) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Hitlera
b) Aleksandra I
c) Wilhelma II
d) Napoleona Bonaparte
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) pieśni Osjana
b) dramat Sofoklesa
c) poezje Horacego
d) poemat Homera
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Panny von B.
b) Lotty
c) Alberta
d) Komisarza S.
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) barona
b) ciotki
c) księcia
d) posła
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w październiku
b) w marcu
c) w listopadzie
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) we Włoszech
b) we Francji
c) w Niemczech
d) w Anglii
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) nad ranem
b) w południe
c) o godzinie dwudziestej
d) o północy
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od dnia poznania Lotty
b) od wyjazdu do Wahlheim
c) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
d) od wizyty u księcia ***
Rozwiązanie


W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Strzeż się
b) Nie podążaj za cieniem
c) Nie idź moim śladem
d) Nie krocz za mną
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) racjonalizmu i intelektualizmu
b) sztywnych kanonów klasycyzmu
c) uczuć i intuicji
d) wiary w harmonijny świat
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) przyjaciela
b) wroga
c) dziecko szczęścia
d) nieudacznika
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) orzechów
b) sosen
c) dębów
d) brzóz
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) październiku
b) kwietniu
c) sierpniu
d) maju
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) biografii poety niemieckiego
b) literatury
c) antyku
d) życia
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) pół roku
b) ośmiu miesiącach
c) roku
d) dziesięciu miesiącach
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) naturalistyczne podeście do świata
b) racjonalistyczne podeście do świata
c) romantyczne podeście do świata
d) pesymistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) akt odwagi
b) słabość
c) ideę
d) przejaw obłędu
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Berlinie
b) Dreźnie
c) Frankfurcie
d) Lipsku
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) osjanizm
b) roussoizm
c) reneizm
d) youngizm
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) żółty frak z czerwoną kamizelką
b) czerwony frak z niebieską kamizelką
c) żółty frak z niebieską kamizelką
d) niebieski frak z żółtą kamizelką
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Cierpień młodego Wertera • opracowanie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Wertera - bohaterowie • Bohaterowie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Weretera narracja • Motyw miłości w Cierpieniach młodego Wertera • Werter - nieszczęśliwy kochanek • Marzyciel - Werter • Miłość Wertera do Lotty • Charakterystyka Lotty • Charakterystyka Alberta • Cierpienia młodego Wertera - koncepcja romantycznej miłości