Cierpienia młodego Wertera | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   

Test:

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) pożądaniem i melancholią
b) zazdrością i miłością
c) gniewem i miłością
d) „bólem istnienia”
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból cierpienia
b) ból niemocy
c) ból istnienia
d) ból świata
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

S., komisarz mieszka w:
a) stróżówce
b) chłopskiej chacie
c) kamienicy
d) leśniczówce
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) zainteresowaniem epoką średniowiecza
b) motywem wypraw krzyżowych
c) opisywaniem architektury gotyckiej
d) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Berlinie
b) Dreźnie
c) Lipsku
d) Frankfurcie
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) sztywnych kanonów klasycyzmu
b) racjonalizmu i intelektualizmu
c) wiary w harmonijny świat
d) uczuć i intuicji
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) w Anglii
b) we Włoszech
c) we Francji
d) w Niemczech
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Owidiusza
b) Dantego
c) Homera
d) Horacego
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) niebieski frak z żółtą kamizelką
b) żółty frak z czerwoną kamizelką
c) żółty frak z niebieską kamizelką
d) czerwony frak z niebieską kamizelką
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) roussoizm
b) osjanizm
c) youngizm
d) reneizm
Rozwiązanie


Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) dębów
b) sosen
c) orzechów
d) brzóz
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) czworo dzieci
b) sześcioro dzieci
c) troje dzieci
d) dziewięcioro dzieci
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) słabość
b) przejaw obłędu
c) ideę
d) akt odwagi
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od wizyty u księcia ***
b) od dnia poznania Lotty
c) od wyjazdu do Wahlheim
d) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) poemat Homera
b) dramat Sofoklesa
c) pieśni Osjana
d) poezje Horacego
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) trzech tygodni
b) dwóch miesięcy
c) pół roku
d) miesiąca
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) ciotki
b) posła
c) księcia
d) barona
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) roku
b) pół roku
c) dziesięciu miesiącach
d) ośmiu miesiącach
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) nad ranem
b) o godzinie dwudziestej
c) w południe
d) o północy
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) różową kokardkę
b) pistolety
c) poemat Osjana
d) żółtą kamizelkę
Rozwiązanie


Albert reprezentuje:
a) pesymistyczne podeście do świata
b) naturalistyczne podeście do świata
c) racjonalistyczne podeście do świata
d) romantyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) biografii poety niemieckiego
b) antyku
c) literatury
d) życia
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) kwietniu
b) sierpniu
c) maju
d) październiku
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Lotty
b) Panny von B.
c) Alberta
d) Komisarza S.
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) studni
b) lip
c) jej sylwetki
d) dzieci
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w listopadzie
b) w październiku
c) we wrześniu
d) w marcu
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Nie idź moim śladem
b) Strzeż się
c) Nie podążaj za cieniem
d) Nie krocz za mną
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) przyjaciela
b) wroga
c) dziecko szczęścia
d) nieudacznika
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Chateaubrianda
b) Saint-Pierre`ego
c) Hamanna
d) Herdera
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Napoleona Bonaparte
b) Aleksandra I
c) Hitlera
d) Wilhelma II
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
b) dostrzeganie zła świata
c) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
d) nadmierna uczuciowość
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1772
b) 1774
c) 1787
d) 1778
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Cierpień młodego Wertera • opracowanie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Wertera - bohaterowie • Bohaterowie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Weretera narracja • Motyw miłości w Cierpieniach młodego Wertera • Werter - nieszczęśliwy kochanek • Marzyciel - Werter • Miłość Wertera do Lotty • Charakterystyka Lotty • Charakterystyka Alberta • Cierpienia młodego Wertera - koncepcja romantycznej miłości