Cierpienia młodego Wertera | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   

Test:

Cechami werteryzmu nie były:
a) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
b) nadmierna uczuciowość
c) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
d) dostrzeganie zła świata
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w listopadzie
b) w październiku
c) we wrześniu
d) w marcu
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Weltschmerz to:
a) ból niemocy
b) ból cierpienia
c) ból istnienia
d) ból świata
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) kamienicy
b) leśniczówce
c) chłopskiej chacie
d) stróżówce
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) czerwony frak z niebieską kamizelką
b) żółty frak z czerwoną kamizelką
c) żółty frak z niebieską kamizelką
d) niebieski frak z żółtą kamizelką
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Hitlera
b) Aleksandra I
c) Wilhelma II
d) Napoleona Bonaparte
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) dziecko szczęścia
b) przyjaciela
c) wroga
d) nieudacznika
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) posła
b) ciotki
c) księcia
d) barona
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Berlinie
b) Lipsku
c) Frankfurcie
d) Dreźnie
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1778
b) 1787
c) 1774
d) 1772
Rozwiązanie


Albert określa samobójstwo jako:
a) słabość
b) akt odwagi
c) przejaw obłędu
d) ideę
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) dębów
b) orzechów
c) sosen
d) brzóz
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) antyku
b) literatury
c) życia
d) biografii poety niemieckiego
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Komisarza S.
b) Alberta
c) Lotty
d) Panny von B.
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) dziewięcioro dzieci
b) czworo dzieci
c) sześcioro dzieci
d) troje dzieci
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
b) od dnia poznania Lotty
c) od wizyty u księcia ***
d) od wyjazdu do Wahlheim
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) racjonalistyczne podeście do świata
b) romantyczne podeście do świata
c) pesymistyczne podeście do świata
d) naturalistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) kwietniu
b) październiku
c) sierpniu
d) maju
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) racjonalizmu i intelektualizmu
b) sztywnych kanonów klasycyzmu
c) uczuć i intuicji
d) wiary w harmonijny świat
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Saint-Pierre`ego
b) Herdera
c) Chateaubrianda
d) Hamanna
Rozwiązanie


Werter przetłumaczył:
a) pieśni Osjana
b) dramat Sofoklesa
c) poemat Homera
d) poezje Horacego
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) dwóch miesięcy
b) miesiąca
c) pół roku
d) trzech tygodni
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Strzeż się
b) Nie krocz za mną
c) Nie podążaj za cieniem
d) Nie idź moim śladem
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) youngizm
b) reneizm
c) osjanizm
d) roussoizm
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Horacego
b) Homera
c) Dantego
d) Owidiusza
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) różową kokardkę
b) żółtą kamizelkę
c) poemat Osjana
d) pistolety
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
b) zainteresowaniem epoką średniowiecza
c) motywem wypraw krzyżowych
d) opisywaniem architektury gotyckiej
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) w Niemczech
b) we Włoszech
c) w Anglii
d) we Francji
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) studni
b) dzieci
c) jej sylwetki
d) lip
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) zazdrością i miłością
b) pożądaniem i melancholią
c) gniewem i miłością
d) „bólem istnienia”
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) dziesięciu miesiącach
b) ośmiu miesiącach
c) pół roku
d) roku
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) o północy
b) o godzinie dwudziestej
c) nad ranem
d) w południe
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Cierpień młodego Wertera • opracowanie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Wertera - bohaterowie • Bohaterowie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Weretera narracja • Motyw miłości w Cierpieniach młodego Wertera • Werter - nieszczęśliwy kochanek • Marzyciel - Werter • Miłość Wertera do Lotty • Charakterystyka Lotty • Charakterystyka Alberta • Cierpienia młodego Wertera - koncepcja romantycznej miłości