Cierpienia młodego Wertera | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   

Test:

Werter popełnia samobójstwo:
a) w południe
b) nad ranem
c) o godzinie dwudziestej
d) o północy
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
b) nadmierna uczuciowość
c) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
d) dostrzeganie zła świata
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) we wrześniu
b) w marcu
c) w listopadzie
d) w październiku
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) racjonalizmu i intelektualizmu
b) wiary w harmonijny świat
c) sztywnych kanonów klasycyzmu
d) uczuć i intuicji
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Napoleona Bonaparte
b) Aleksandra I
c) Hitlera
d) Wilhelma II
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Dantego
b) Owidiusza
c) Horacego
d) Homera
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) jej sylwetki
b) studni
c) lip
d) dzieci
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) miesiąca
b) trzech tygodni
c) pół roku
d) dwóch miesięcy
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból cierpienia
b) ból istnienia
c) ból świata
d) ból niemocy
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) osjanizm
b) roussoizm
c) youngizm
d) reneizm
Rozwiązanie


Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) ciotki
b) barona
c) księcia
d) posła
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) kamienicy
b) leśniczówce
c) stróżówce
d) chłopskiej chacie
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Chateaubrianda
b) Saint-Pierre`ego
c) Herdera
d) Hamanna
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) poezje Horacego
b) dramat Sofoklesa
c) poemat Homera
d) pieśni Osjana
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) pół roku
b) dziesięciu miesiącach
c) ośmiu miesiącach
d) roku
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) pistolety
b) różową kokardkę
c) poemat Osjana
d) żółtą kamizelkę
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) „bólem istnienia”
b) pożądaniem i melancholią
c) gniewem i miłością
d) zazdrością i miłością
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) słabość
b) ideę
c) akt odwagi
d) przejaw obłędu
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) troje dzieci
b) dziewięcioro dzieci
c) sześcioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) antyku
b) biografii poety niemieckiego
c) życia
d) literatury
Rozwiązanie


Niebieski frak Werter nosi:
a) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
b) od wizyty u księcia ***
c) od dnia poznania Lotty
d) od wyjazdu do Wahlheim
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) zainteresowaniem epoką średniowiecza
b) opisywaniem architektury gotyckiej
c) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
d) motywem wypraw krzyżowych
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) we Włoszech
b) we Francji
c) w Anglii
d) w Niemczech
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) czerwony frak z niebieską kamizelką
b) żółty frak z niebieską kamizelką
c) niebieski frak z żółtą kamizelką
d) żółty frak z czerwoną kamizelką
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) brzóz
b) sosen
c) dębów
d) orzechów
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) kwietniu
b) sierpniu
c) październiku
d) maju
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1774
b) 1787
c) 1778
d) 1772
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Nie krocz za mną
b) Nie podążaj za cieniem
c) Nie idź moim śladem
d) Strzeż się
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) przyjaciela
b) dziecko szczęścia
c) wroga
d) nieudacznika
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Dreźnie
b) Frankfurcie
c) Berlinie
d) Lipsku
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) naturalistyczne podeście do świata
b) pesymistyczne podeście do świata
c) romantyczne podeście do świata
d) racjonalistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Lotty
b) Alberta
c) Panny von B.
d) Komisarza S.
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Cierpień młodego Wertera • opracowanie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Wertera - bohaterowie • Bohaterowie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Weretera narracja • Motyw miłości w Cierpieniach młodego Wertera • Werter - nieszczęśliwy kochanek • Marzyciel - Werter • Miłość Wertera do Lotty • Charakterystyka Lotty • Charakterystyka Alberta • Cierpienia młodego Wertera - koncepcja romantycznej miłości