Cierpienia młodego Wertera
      Cierpienia młodego Wertera | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

Weltschmerz to:
a) ból cierpienia
b) ból istnienia
c) ból niemocy
d) ból świata
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) dostrzeganie zła świata
b) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
c) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
d) nadmierna uczuciowość
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Herdera
b) Saint-Pierre`ego
c) Hamanna
d) Chateaubrianda
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w październiku
b) we wrześniu
c) w listopadzie
d) w marcu
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) niebieski frak z żółtą kamizelką
b) żółty frak z czerwoną kamizelką
c) żółty frak z niebieską kamizelką
d) czerwony frak z niebieską kamizelką
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) pół roku
b) miesiąca
c) dwóch miesięcy
d) trzech tygodni
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) lip
b) studni
c) dzieci
d) jej sylwetki
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) racjonalistyczne podeście do świata
b) pesymistyczne podeście do świata
c) romantyczne podeście do świata
d) naturalistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) ciotki
b) posła
c) barona
d) księcia
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) uczuć i intuicji
b) wiary w harmonijny świat
c) racjonalizmu i intelektualizmu
d) sztywnych kanonów klasycyzmu
Rozwiązanie


„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Aleksandra I
b) Wilhelma II
c) Hitlera
d) Napoleona Bonaparte
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) w południe
b) nad ranem
c) o godzinie dwudziestej
d) o północy
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1787
b) 1772
c) 1778
d) 1774
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Berlinie
b) Frankfurcie
c) Dreźnie
d) Lipsku
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) nieudacznika
b) przyjaciela
c) dziecko szczęścia
d) wroga
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) poezje Horacego
b) dramat Sofoklesa
c) pieśni Osjana
d) poemat Homera
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) youngizm
b) osjanizm
c) roussoizm
d) reneizm
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) poemat Osjana
b) żółtą kamizelkę
c) różową kokardkę
d) pistolety
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) ośmiu miesiącach
b) dziesięciu miesiącach
c) pół roku
d) roku
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od wyjazdu do Wahlheim
b) od dnia poznania Lotty
c) od wizyty u księcia ***
d) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) ideę
b) słabość
c) akt odwagi
d) przejaw obłędu
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) czworo dzieci
b) dziewięcioro dzieci
c) sześcioro dzieci
d) troje dzieci
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) stróżówce
b) leśniczówce
c) kamienicy
d) chłopskiej chacie
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) biografii poety niemieckiego
b) antyku
c) literatury
d) życia
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) motywem wypraw krzyżowych
b) opisywaniem architektury gotyckiej
c) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
d) zainteresowaniem epoką średniowiecza
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) sierpniu
b) październiku
c) kwietniu
d) maju
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) pożądaniem i melancholią
b) gniewem i miłością
c) zazdrością i miłością
d) „bólem istnienia”
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Lotty
b) Komisarza S.
c) Alberta
d) Panny von B.
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) w Niemczech
b) we Włoszech
c) w Anglii
d) we Francji
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Nie krocz za mną
b) Nie podążaj za cieniem
c) Strzeż się
d) Nie idź moim śladem
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Horacego
b) Dantego
c) Owidiusza
d) Homera
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) brzóz
b) sosen
c) dębów
d) orzechów
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Cierpień młodego Wertera • opracowanie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Wertera - bohaterowie • Bohaterowie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Weretera narracja • Motyw miłości w Cierpieniach młodego Wertera • Werter - nieszczęśliwy kochanek • Marzyciel - Werter • Miłość Wertera do Lotty • Charakterystyka Lotty • Charakterystyka Alberta • Cierpienia młodego Wertera - koncepcja romantycznej miłości
Partner serwisu: