Cierpienia młodego Wertera | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   

Test:

Albert traktuje Wertera jak:
a) dziecko szczęścia
b) nieudacznika
c) przyjaciela
d) wroga
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) we wrześniu
b) w październiku
c) w listopadzie
d) w marcu
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) wiary w harmonijny świat
b) sztywnych kanonów klasycyzmu
c) racjonalizmu i intelektualizmu
d) uczuć i intuicji
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) barona
b) ciotki
c) księcia
d) posła
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) czerwony frak z niebieską kamizelką
b) niebieski frak z żółtą kamizelką
c) żółty frak z czerwoną kamizelką
d) żółty frak z niebieską kamizelką
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) dramat Sofoklesa
b) poemat Homera
c) poezje Horacego
d) pieśni Osjana
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) dziesięciu miesiącach
b) pół roku
c) ośmiu miesiącach
d) roku
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) naturalistyczne podeście do świata
b) racjonalistyczne podeście do świata
c) romantyczne podeście do świata
d) pesymistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) dostrzeganie zła świata
b) nadmierna uczuciowość
c) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
d) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) motywem wypraw krzyżowych
b) zainteresowaniem epoką średniowiecza
c) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
d) opisywaniem architektury gotyckiej
Rozwiązanie


Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) brzóz
b) orzechów
c) dębów
d) sosen
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) dziewięcioro dzieci
b) troje dzieci
c) czworo dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) literatury
b) biografii poety niemieckiego
c) życia
d) antyku
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) zazdrością i miłością
b) pożądaniem i melancholią
c) gniewem i miłością
d) „bólem istnienia”
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) reneizm
b) osjanizm
c) roussoizm
d) youngizm
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od wyjazdu do Wahlheim
b) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
c) od wizyty u księcia ***
d) od dnia poznania Lotty
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) żółtą kamizelkę
b) poemat Osjana
c) różową kokardkę
d) pistolety
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Wilhelma II
b) Aleksandra I
c) Napoleona Bonaparte
d) Hitlera
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Nie podążaj za cieniem
b) Nie krocz za mną
c) Strzeż się
d) Nie idź moim śladem
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Frankfurcie
b) Berlinie
c) Dreźnie
d) Lipsku
Rozwiązanie


Werter pod lipami czytuje:
a) Owidiusza
b) Dantego
c) Homera
d) Horacego
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) we Włoszech
b) we Francji
c) w Anglii
d) w Niemczech
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból świata
b) ból niemocy
c) ból cierpienia
d) ból istnienia
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Herdera
b) Chateaubrianda
c) Saint-Pierre`ego
d) Hamanna
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) stróżówce
b) chłopskiej chacie
c) leśniczówce
d) kamienicy
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) jej sylwetki
b) lip
c) dzieci
d) studni
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1787
b) 1772
c) 1774
d) 1778
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) słabość
b) przejaw obłędu
c) ideę
d) akt odwagi
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) w południe
b) o godzinie dwudziestej
c) nad ranem
d) o północy
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Alberta
b) Lotty
c) Panny von B.
d) Komisarza S.
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) maju
b) sierpniu
c) październiku
d) kwietniu
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) dwóch miesięcy
b) miesiąca
c) pół roku
d) trzech tygodni
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Cierpień młodego Wertera • opracowanie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Wertera - bohaterowie • Bohaterowie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Weretera narracja • Motyw miłości w Cierpieniach młodego Wertera • Werter - nieszczęśliwy kochanek • Marzyciel - Werter • Miłość Wertera do Lotty • Charakterystyka Lotty • Charakterystyka Alberta • Cierpienia młodego Wertera - koncepcja romantycznej miłości