Cierpienia młodego Wertera | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   

Test:

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) biografii poety niemieckiego
b) literatury
c) życia
d) antyku
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) romantyczne podeście do świata
b) pesymistyczne podeście do świata
c) racjonalistyczne podeście do świata
d) naturalistyczne podeście do świata
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Chateaubrianda
b) Herdera
c) Hamanna
d) Saint-Pierre`ego
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) wiary w harmonijny świat
b) racjonalizmu i intelektualizmu
c) uczuć i intuicji
d) sztywnych kanonów klasycyzmu
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) poemat Homera
b) poezje Horacego
c) dramat Sofoklesa
d) pieśni Osjana
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Lotty
b) Panny von B.
c) Alberta
d) Komisarza S.
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) nad ranem
b) o północy
c) o godzinie dwudziestej
d) w południe
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od wyjazdu do Wahlheim
b) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
c) od wizyty u księcia ***
d) od dnia poznania Lotty
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) stróżówce
b) leśniczówce
c) chłopskiej chacie
d) kamienicy
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) poemat Osjana
b) różową kokardkę
c) żółtą kamizelkę
d) pistolety
Rozwiązanie


Weltschmerz to:
a) ból niemocy
b) ból świata
c) ból istnienia
d) ból cierpienia
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) akt odwagi
b) ideę
c) przejaw obłędu
d) słabość
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Dantego
b) Homera
c) Horacego
d) Owidiusza
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) roussoizm
b) reneizm
c) youngizm
d) osjanizm
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w marcu
b) we wrześniu
c) w listopadzie
d) w październiku
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) pół roku
b) dziesięciu miesiącach
c) roku
d) ośmiu miesiącach
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) troje dzieci
b) czworo dzieci
c) sześcioro dzieci
d) dziewięcioro dzieci
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) kwietniu
b) październiku
c) maju
d) sierpniu
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) jej sylwetki
b) lip
c) studni
d) dzieci
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) posła
b) barona
c) ciotki
d) księcia
Rozwiązanie


Strój werterowski to:
a) żółty frak z czerwoną kamizelką
b) żółty frak z niebieską kamizelką
c) czerwony frak z niebieską kamizelką
d) niebieski frak z żółtą kamizelką
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) we Francji
b) w Niemczech
c) we Włoszech
d) w Anglii
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Hitlera
b) Wilhelma II
c) Napoleona Bonaparte
d) Aleksandra I
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) nadmierna uczuciowość
b) dostrzeganie zła świata
c) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
d) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) pół roku
b) trzech tygodni
c) dwóch miesięcy
d) miesiąca
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Lipsku
b) Dreźnie
c) Berlinie
d) Frankfurcie
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) gniewem i miłością
b) „bólem istnienia”
c) pożądaniem i melancholią
d) zazdrością i miłością
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Nie podążaj za cieniem
b) Nie krocz za mną
c) Strzeż się
d) Nie idź moim śladem
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1787
b) 1772
c) 1774
d) 1778
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) sosen
b) orzechów
c) brzóz
d) dębów
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) opisywaniem architektury gotyckiej
b) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
c) zainteresowaniem epoką średniowiecza
d) motywem wypraw krzyżowych
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) wroga
b) przyjaciela
c) dziecko szczęścia
d) nieudacznika
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Cierpień młodego Wertera • opracowanie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Wertera - bohaterowie • Bohaterowie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Weretera narracja • Motyw miłości w Cierpieniach młodego Wertera • Werter - nieszczęśliwy kochanek • Marzyciel - Werter • Miłość Wertera do Lotty • Charakterystyka Lotty • Charakterystyka Alberta • Cierpienia młodego Wertera - koncepcja romantycznej miłości