Cierpienia młodego Wertera | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   

Test:

Akcja utworu rozgrywa się:
a) we Francji
b) w Niemczech
c) we Włoszech
d) w Anglii
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) antyku
b) literatury
c) biografii poety niemieckiego
d) życia
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Albert traktuje Wertera jak:
a) wroga
b) nieudacznika
c) dziecko szczęścia
d) przyjaciela
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) posła
b) księcia
c) barona
d) ciotki
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból cierpienia
b) ból świata
c) ból istnienia
d) ból niemocy
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) czerwony frak z niebieską kamizelką
b) żółty frak z czerwoną kamizelką
c) niebieski frak z żółtą kamizelką
d) żółty frak z niebieską kamizelką
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Panny von B.
b) Alberta
c) Komisarza S.
d) Lotty
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Hamanna
b) Chateaubrianda
c) Herdera
d) Saint-Pierre`ego
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) czworo dzieci
b) sześcioro dzieci
c) dziewięcioro dzieci
d) troje dzieci
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) poemat Homera
b) dramat Sofoklesa
c) poezje Horacego
d) pieśni Osjana
Rozwiązanie


Werter wraca do Wahlheim po:
a) ośmiu miesiącach
b) dziesięciu miesiącach
c) pół roku
d) roku
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) sierpniu
b) październiku
c) maju
d) kwietniu
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) studni
b) lip
c) jej sylwetki
d) dzieci
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) zazdrością i miłością
b) gniewem i miłością
c) „bólem istnienia”
d) pożądaniem i melancholią
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) wiary w harmonijny świat
b) racjonalizmu i intelektualizmu
c) sztywnych kanonów klasycyzmu
d) uczuć i intuicji
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) racjonalistyczne podeście do świata
b) romantyczne podeście do świata
c) pesymistyczne podeście do świata
d) naturalistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od dnia poznania Lotty
b) od wyjazdu do Wahlheim
c) od wizyty u księcia ***
d) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) dostrzeganie zła świata
b) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
c) nadmierna uczuciowość
d) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Aleksandra I
b) Wilhelma II
c) Hitlera
d) Napoleona Bonaparte
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Dreźnie
b) Frankfurcie
c) Berlinie
d) Lipsku
Rozwiązanie


Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) dębów
b) orzechów
c) brzóz
d) sosen
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) reneizm
b) youngizm
c) osjanizm
d) roussoizm
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) żółtą kamizelkę
b) poemat Osjana
c) różową kokardkę
d) pistolety
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) akt odwagi
b) ideę
c) przejaw obłędu
d) słabość
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w październiku
b) we wrześniu
c) w marcu
d) w listopadzie
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) pół roku
b) dwóch miesięcy
c) trzech tygodni
d) miesiąca
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) kamienicy
b) chłopskiej chacie
c) leśniczówce
d) stróżówce
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
b) zainteresowaniem epoką średniowiecza
c) opisywaniem architektury gotyckiej
d) motywem wypraw krzyżowych
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Dantego
b) Homera
c) Horacego
d) Owidiusza
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) nad ranem
b) w południe
c) o północy
d) o godzinie dwudziestej
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Nie podążaj za cieniem
b) Strzeż się
c) Nie idź moim śladem
d) Nie krocz za mną
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1787
b) 1772
c) 1774
d) 1778
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Cierpień młodego Wertera • opracowanie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Wertera - bohaterowie • Bohaterowie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Weretera narracja • Motyw miłości w Cierpieniach młodego Wertera • Werter - nieszczęśliwy kochanek • Marzyciel - Werter • Miłość Wertera do Lotty • Charakterystyka Lotty • Charakterystyka Alberta • Cierpienia młodego Wertera - koncepcja romantycznej miłości