Cierpienia młodego Wertera | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   

Test:

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) poemat Osjana
b) różową kokardkę
c) żółtą kamizelkę
d) pistolety
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Berlinie
b) Dreźnie
c) Lipsku
d) Frankfurcie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Panny von B.
b) Alberta
c) Komisarza S.
d) Lotty
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) dziecko szczęścia
b) przyjaciela
c) nieudacznika
d) wroga
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) sześcioro dzieci
b) dziewięcioro dzieci
c) czworo dzieci
d) troje dzieci
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) maju
b) październiku
c) sierpniu
d) kwietniu
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) opisywaniem architektury gotyckiej
b) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
c) zainteresowaniem epoką średniowiecza
d) motywem wypraw krzyżowych
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) poemat Homera
b) dramat Sofoklesa
c) pieśni Osjana
d) poezje Horacego
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) pół roku
b) trzech tygodni
c) dwóch miesięcy
d) miesiąca
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) księcia
b) barona
c) ciotki
d) posła
Rozwiązanie


Cechami werteryzmu nie były:
a) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
b) nadmierna uczuciowość
c) dostrzeganie zła świata
d) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) żółty frak z czerwoną kamizelką
b) żółty frak z niebieską kamizelką
c) niebieski frak z żółtą kamizelką
d) czerwony frak z niebieską kamizelką
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) lip
b) dzieci
c) jej sylwetki
d) studni
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) antyku
b) biografii poety niemieckiego
c) literatury
d) życia
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w listopadzie
b) w październiku
c) w marcu
d) we wrześniu
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) leśniczówce
b) stróżówce
c) kamienicy
d) chłopskiej chacie
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) w Niemczech
b) we Włoszech
c) w Anglii
d) we Francji
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból cierpienia
b) ból świata
c) ból istnienia
d) ból niemocy
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Hitlera
b) Aleksandra I
c) Wilhelma II
d) Napoleona Bonaparte
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) brzóz
b) orzechów
c) sosen
d) dębów
Rozwiązanie


Albert reprezentuje:
a) romantyczne podeście do świata
b) naturalistyczne podeście do świata
c) pesymistyczne podeście do świata
d) racjonalistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
b) od wizyty u księcia ***
c) od wyjazdu do Wahlheim
d) od dnia poznania Lotty
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) racjonalizmu i intelektualizmu
b) sztywnych kanonów klasycyzmu
c) uczuć i intuicji
d) wiary w harmonijny świat
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) osjanizm
b) reneizm
c) youngizm
d) roussoizm
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) zazdrością i miłością
b) „bólem istnienia”
c) gniewem i miłością
d) pożądaniem i melancholią
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Owidiusza
b) Homera
c) Dantego
d) Horacego
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) pół roku
b) ośmiu miesiącach
c) roku
d) dziesięciu miesiącach
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Hamanna
b) Chateaubrianda
c) Herdera
d) Saint-Pierre`ego
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) o północy
b) nad ranem
c) w południe
d) o godzinie dwudziestej
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1774
b) 1778
c) 1787
d) 1772
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) akt odwagi
b) przejaw obłędu
c) ideę
d) słabość
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Strzeż się
b) Nie idź moim śladem
c) Nie krocz za mną
d) Nie podążaj za cieniem
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Cierpień młodego Wertera • opracowanie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Wertera - bohaterowie • Bohaterowie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Weretera narracja • Motyw miłości w Cierpieniach młodego Wertera • Werter - nieszczęśliwy kochanek • Marzyciel - Werter • Miłość Wertera do Lotty • Charakterystyka Lotty • Charakterystyka Alberta • Cierpienia młodego Wertera - koncepcja romantycznej miłości