Cierpienia młodego Wertera | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   

Test:

Werter popełnia samobójstwo:
a) nad ranem
b) w południe
c) o godzinie dwudziestej
d) o północy
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) romantyczne podeście do świata
b) racjonalistyczne podeście do świata
c) naturalistyczne podeście do świata
d) pesymistyczne podeście do świata
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Albert określa samobójstwo jako:
a) akt odwagi
b) przejaw obłędu
c) słabość
d) ideę
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) czworo dzieci
b) troje dzieci
c) sześcioro dzieci
d) dziewięcioro dzieci
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) żółty frak z niebieską kamizelką
b) żółty frak z czerwoną kamizelką
c) czerwony frak z niebieską kamizelką
d) niebieski frak z żółtą kamizelką
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) jej sylwetki
b) lip
c) dzieci
d) studni
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) pożądaniem i melancholią
b) gniewem i miłością
c) zazdrością i miłością
d) „bólem istnienia”
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) we Francji
b) we Włoszech
c) w Niemczech
d) w Anglii
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) pół roku
b) roku
c) ośmiu miesiącach
d) dziesięciu miesiącach
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1774
b) 1772
c) 1787
d) 1778
Rozwiązanie


Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) pół roku
b) miesiąca
c) dwóch miesięcy
d) trzech tygodni
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Hitlera
b) Wilhelma II
c) Napoleona Bonaparte
d) Aleksandra I
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) księcia
b) posła
c) ciotki
d) barona
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) wroga
b) nieudacznika
c) przyjaciela
d) dziecko szczęścia
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Frankfurcie
b) Berlinie
c) Lipsku
d) Dreźnie
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Panny von B.
b) Alberta
c) Lotty
d) Komisarza S.
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) dębów
b) brzóz
c) sosen
d) orzechów
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Dantego
b) Homera
c) Horacego
d) Owidiusza
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od wizyty u księcia ***
b) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
c) od dnia poznania Lotty
d) od wyjazdu do Wahlheim
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Strzeż się
b) Nie idź moim śladem
c) Nie krocz za mną
d) Nie podążaj za cieniem
Rozwiązanie


Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Saint-Pierre`ego
b) Herdera
c) Hamanna
d) Chateaubrianda
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) poemat Osjana
b) pistolety
c) różową kokardkę
d) żółtą kamizelkę
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) dramat Sofoklesa
b) poemat Homera
c) pieśni Osjana
d) poezje Horacego
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) sierpniu
b) maju
c) kwietniu
d) październiku
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) motywem wypraw krzyżowych
b) opisywaniem architektury gotyckiej
c) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
d) zainteresowaniem epoką średniowiecza
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) racjonalizmu i intelektualizmu
b) sztywnych kanonów klasycyzmu
c) uczuć i intuicji
d) wiary w harmonijny świat
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból niemocy
b) ból cierpienia
c) ból istnienia
d) ból świata
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) stróżówce
b) chłopskiej chacie
c) kamienicy
d) leśniczówce
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) literatury
b) życia
c) antyku
d) biografii poety niemieckiego
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) we wrześniu
b) w październiku
c) w listopadzie
d) w marcu
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) dostrzeganie zła świata
b) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
c) nadmierna uczuciowość
d) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) reneizm
b) roussoizm
c) osjanizm
d) youngizm
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Cierpień młodego Wertera • opracowanie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Wertera - bohaterowie • Bohaterowie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Weretera narracja • Motyw miłości w Cierpieniach młodego Wertera • Werter - nieszczęśliwy kochanek • Marzyciel - Werter • Miłość Wertera do Lotty • Charakterystyka Lotty • Charakterystyka Alberta • Cierpienia młodego Wertera - koncepcja romantycznej miłości