Cierpienia młodego Wertera | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   

Test:

Albert określa samobójstwo jako:
a) słabość
b) przejaw obłędu
c) ideę
d) akt odwagi
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od wyjazdu do Wahlheim
b) od wizyty u księcia ***
c) od dnia poznania Lotty
d) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Cechami werteryzmu nie były:
a) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
b) nadmierna uczuciowość
c) dostrzeganie zła świata
d) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból istnienia
b) ból świata
c) ból cierpienia
d) ból niemocy
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) poemat Homera
b) dramat Sofoklesa
c) poezje Horacego
d) pieśni Osjana
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Saint-Pierre`ego
b) Hamanna
c) Chateaubrianda
d) Herdera
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) roku
b) ośmiu miesiącach
c) dziesięciu miesiącach
d) pół roku
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) ciotki
b) posła
c) barona
d) księcia
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Frankfurcie
b) Lipsku
c) Dreźnie
d) Berlinie
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) żółtą kamizelkę
b) różową kokardkę
c) pistolety
d) poemat Osjana
Rozwiązanie


Gotycyzm wiązał się z:
a) motywem wypraw krzyżowych
b) opisywaniem architektury gotyckiej
c) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
d) zainteresowaniem epoką średniowiecza
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) październiku
b) maju
c) sierpniu
d) kwietniu
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) w południe
b) o godzinie dwudziestej
c) o północy
d) nad ranem
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1778
b) 1772
c) 1774
d) 1787
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) czerwony frak z niebieską kamizelką
b) żółty frak z niebieską kamizelką
c) żółty frak z czerwoną kamizelką
d) niebieski frak z żółtą kamizelką
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) uczuć i intuicji
b) sztywnych kanonów klasycyzmu
c) racjonalizmu i intelektualizmu
d) wiary w harmonijny świat
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) biografii poety niemieckiego
b) życia
c) antyku
d) literatury
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) wroga
b) nieudacznika
c) przyjaciela
d) dziecko szczęścia
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) youngizm
b) reneizm
c) roussoizm
d) osjanizm
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) gniewem i miłością
b) pożądaniem i melancholią
c) zazdrością i miłością
d) „bólem istnienia”
Rozwiązanie


Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) pół roku
b) miesiąca
c) trzech tygodni
d) dwóch miesięcy
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) stróżówce
b) leśniczówce
c) chłopskiej chacie
d) kamienicy
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w listopadzie
b) we wrześniu
c) w marcu
d) w październiku
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) brzóz
b) sosen
c) orzechów
d) dębów
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Hitlera
b) Napoleona Bonaparte
c) Aleksandra I
d) Wilhelma II
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) jej sylwetki
b) dzieci
c) lip
d) studni
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Horacego
b) Dantego
c) Homera
d) Owidiusza
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) troje dzieci
b) sześcioro dzieci
c) dziewięcioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) we Francji
b) w Niemczech
c) we Włoszech
d) w Anglii
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) racjonalistyczne podeście do świata
b) romantyczne podeście do świata
c) pesymistyczne podeście do świata
d) naturalistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Nie podążaj za cieniem
b) Strzeż się
c) Nie krocz za mną
d) Nie idź moim śladem
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Panny von B.
b) Komisarza S.
c) Alberta
d) Lotty
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Cierpień młodego Wertera • opracowanie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Wertera - bohaterowie • Bohaterowie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Weretera narracja • Motyw miłości w Cierpieniach młodego Wertera • Werter - nieszczęśliwy kochanek • Marzyciel - Werter • Miłość Wertera do Lotty • Charakterystyka Lotty • Charakterystyka Alberta • Cierpienia młodego Wertera - koncepcja romantycznej miłości