Cierpienia młodego Wertera | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   

Test:

Akcja utworu rozgrywa się:
a) w Niemczech
b) we Włoszech
c) w Anglii
d) we Francji
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) niebieski frak z żółtą kamizelką
b) czerwony frak z niebieską kamizelką
c) żółty frak z czerwoną kamizelką
d) żółty frak z niebieską kamizelką
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) brzóz
b) dębów
c) sosen
d) orzechów
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Hitlera
b) Wilhelma II
c) Aleksandra I
d) Napoleona Bonaparte
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
b) od wizyty u księcia ***
c) od dnia poznania Lotty
d) od wyjazdu do Wahlheim
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1772
b) 1787
c) 1778
d) 1774
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) ciotki
b) księcia
c) barona
d) posła
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) we wrześniu
b) w listopadzie
c) w marcu
d) w październiku
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) pistolety
b) różową kokardkę
c) żółtą kamizelkę
d) poemat Osjana
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) youngizm
b) roussoizm
c) reneizm
d) osjanizm
Rozwiązanie


Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Chateaubrianda
b) Saint-Pierre`ego
c) Herdera
d) Hamanna
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Frankfurcie
b) Lipsku
c) Dreźnie
d) Berlinie
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) zainteresowaniem epoką średniowiecza
b) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
c) opisywaniem architektury gotyckiej
d) motywem wypraw krzyżowych
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) kamienicy
b) chłopskiej chacie
c) stróżówce
d) leśniczówce
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) dziewięcioro dzieci
b) troje dzieci
c) czworo dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) nieudacznika
b) dziecko szczęścia
c) przyjaciela
d) wroga
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) studni
b) dzieci
c) lip
d) jej sylwetki
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) maju
b) październiku
c) kwietniu
d) sierpniu
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
b) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
c) dostrzeganie zła świata
d) nadmierna uczuciowość
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Nie podążaj za cieniem
b) Nie idź moim śladem
c) Nie krocz za mną
d) Strzeż się
Rozwiązanie


Werter przetłumaczył:
a) poemat Homera
b) pieśni Osjana
c) poezje Horacego
d) dramat Sofoklesa
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) wiary w harmonijny świat
b) sztywnych kanonów klasycyzmu
c) racjonalizmu i intelektualizmu
d) uczuć i intuicji
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) akt odwagi
b) przejaw obłędu
c) słabość
d) ideę
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból niemocy
b) ból istnienia
c) ból cierpienia
d) ból świata
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Owidiusza
b) Horacego
c) Homera
d) Dantego
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) zazdrością i miłością
b) gniewem i miłością
c) pożądaniem i melancholią
d) „bólem istnienia”
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Lotty
b) Panny von B.
c) Alberta
d) Komisarza S.
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) życia
b) biografii poety niemieckiego
c) literatury
d) antyku
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) pół roku
b) ośmiu miesiącach
c) roku
d) dziesięciu miesiącach
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) w południe
b) o godzinie dwudziestej
c) nad ranem
d) o północy
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) dwóch miesięcy
b) pół roku
c) trzech tygodni
d) miesiąca
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) romantyczne podeście do świata
b) pesymistyczne podeście do świata
c) naturalistyczne podeście do świata
d) racjonalistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Cierpień młodego Wertera • opracowanie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Wertera - bohaterowie • Bohaterowie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Weretera narracja • Motyw miłości w Cierpieniach młodego Wertera • Werter - nieszczęśliwy kochanek • Marzyciel - Werter • Miłość Wertera do Lotty • Charakterystyka Lotty • Charakterystyka Alberta • Cierpienia młodego Wertera - koncepcja romantycznej miłości