Cierpienia młodego Wertera | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   

Test:

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) sosen
b) dębów
c) brzóz
d) orzechów
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) pół roku
b) trzech tygodni
c) dwóch miesięcy
d) miesiąca
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Werter popełnia samobójstwo:
a) o godzinie dwudziestej
b) w południe
c) o północy
d) nad ranem
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) uczuć i intuicji
b) racjonalizmu i intelektualizmu
c) sztywnych kanonów klasycyzmu
d) wiary w harmonijny świat
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) akt odwagi
b) słabość
c) przejaw obłędu
d) ideę
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) maju
b) sierpniu
c) kwietniu
d) październiku
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Hitlera
b) Aleksandra I
c) Wilhelma II
d) Napoleona Bonaparte
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) stróżówce
b) kamienicy
c) chłopskiej chacie
d) leśniczówce
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) ośmiu miesiącach
b) pół roku
c) dziesięciu miesiącach
d) roku
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) w Niemczech
b) we Francji
c) w Anglii
d) we Włoszech
Rozwiązanie


Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1787
b) 1772
c) 1774
d) 1778
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) pesymistyczne podeście do świata
b) racjonalistyczne podeście do świata
c) naturalistyczne podeście do świata
d) romantyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) przyjaciela
b) dziecko szczęścia
c) wroga
d) nieudacznika
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od wyjazdu do Wahlheim
b) od dnia poznania Lotty
c) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
d) od wizyty u księcia ***
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) biografii poety niemieckiego
b) antyku
c) życia
d) literatury
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Herdera
b) Chateaubrianda
c) Saint-Pierre`ego
d) Hamanna
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) barona
b) posła
c) księcia
d) ciotki
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) jej sylwetki
b) dzieci
c) studni
d) lip
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) żółty frak z czerwoną kamizelką
b) czerwony frak z niebieską kamizelką
c) niebieski frak z żółtą kamizelką
d) żółty frak z niebieską kamizelką
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w październiku
b) w listopadzie
c) w marcu
d) we wrześniu
Rozwiązanie


S., komisarz samotnie wychowuje:
a) dziewięcioro dzieci
b) sześcioro dzieci
c) czworo dzieci
d) troje dzieci
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) różową kokardkę
b) pistolety
c) poemat Osjana
d) żółtą kamizelkę
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Frankfurcie
b) Berlinie
c) Dreźnie
d) Lipsku
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) poezje Horacego
b) pieśni Osjana
c) dramat Sofoklesa
d) poemat Homera
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Alberta
b) Komisarza S.
c) Panny von B.
d) Lotty
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
b) motywem wypraw krzyżowych
c) opisywaniem architektury gotyckiej
d) zainteresowaniem epoką średniowiecza
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Nie idź moim śladem
b) Nie podążaj za cieniem
c) Strzeż się
d) Nie krocz za mną
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból świata
b) ból cierpienia
c) ból niemocy
d) ból istnienia
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
b) nadmierna uczuciowość
c) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
d) dostrzeganie zła świata
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) youngizm
b) osjanizm
c) reneizm
d) roussoizm
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) pożądaniem i melancholią
b) gniewem i miłością
c) zazdrością i miłością
d) „bólem istnienia”
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Dantego
b) Homera
c) Owidiusza
d) Horacego
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Cierpień młodego Wertera • opracowanie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Wertera - bohaterowie • Bohaterowie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Weretera narracja • Motyw miłości w Cierpieniach młodego Wertera • Werter - nieszczęśliwy kochanek • Marzyciel - Werter • Miłość Wertera do Lotty • Charakterystyka Lotty • Charakterystyka Alberta • Cierpienia młodego Wertera - koncepcja romantycznej miłości