Cierpienia młodego Wertera | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   

Test:

Albert reprezentuje:
a) racjonalistyczne podeście do świata
b) naturalistyczne podeście do świata
c) romantyczne podeście do świata
d) pesymistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Chateaubrianda
b) Hamanna
c) Saint-Pierre`ego
d) Herdera
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) literatury
b) biografii poety niemieckiego
c) antyku
d) życia
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) opisywaniem architektury gotyckiej
b) motywem wypraw krzyżowych
c) zainteresowaniem epoką średniowiecza
d) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Komisarza S.
b) Panny von B.
c) Alberta
d) Lotty
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Frankfurcie
b) Dreźnie
c) Lipsku
d) Berlinie
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) kwietniu
b) sierpniu
c) październiku
d) maju
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) roku
b) ośmiu miesiącach
c) pół roku
d) dziesięciu miesiącach
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) słabość
b) przejaw obłędu
c) ideę
d) akt odwagi
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) wroga
b) przyjaciela
c) dziecko szczęścia
d) nieudacznika
Rozwiązanie


W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) różową kokardkę
b) żółtą kamizelkę
c) pistolety
d) poemat Osjana
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) dramat Sofoklesa
b) poemat Homera
c) pieśni Osjana
d) poezje Horacego
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) roussoizm
b) youngizm
c) reneizm
d) osjanizm
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból cierpienia
b) ból niemocy
c) ból świata
d) ból istnienia
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Wilhelma II
b) Hitlera
c) Aleksandra I
d) Napoleona Bonaparte
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) zazdrością i miłością
b) gniewem i miłością
c) pożądaniem i melancholią
d) „bólem istnienia”
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) o północy
b) o godzinie dwudziestej
c) w południe
d) nad ranem
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) troje dzieci
b) dziewięcioro dzieci
c) sześcioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) we Francji
b) w Niemczech
c) we Włoszech
d) w Anglii
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) studni
b) jej sylwetki
c) dzieci
d) lip
Rozwiązanie


Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) posła
b) barona
c) ciotki
d) księcia
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) stróżówce
b) chłopskiej chacie
c) kamienicy
d) leśniczówce
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) orzechów
b) brzóz
c) sosen
d) dębów
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Homera
b) Owidiusza
c) Horacego
d) Dantego
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) sztywnych kanonów klasycyzmu
b) racjonalizmu i intelektualizmu
c) wiary w harmonijny świat
d) uczuć i intuicji
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1772
b) 1787
c) 1774
d) 1778
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Nie podążaj za cieniem
b) Strzeż się
c) Nie krocz za mną
d) Nie idź moim śladem
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w listopadzie
b) w marcu
c) w październiku
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od wizyty u księcia ***
b) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
c) od dnia poznania Lotty
d) od wyjazdu do Wahlheim
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) czerwony frak z niebieską kamizelką
b) żółty frak z niebieską kamizelką
c) żółty frak z czerwoną kamizelką
d) niebieski frak z żółtą kamizelką
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) dostrzeganie zła świata
b) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
c) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
d) nadmierna uczuciowość
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) pół roku
b) miesiąca
c) dwóch miesięcy
d) trzech tygodni
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Cierpień młodego Wertera • opracowanie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Wertera - bohaterowie • Bohaterowie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Weretera narracja • Motyw miłości w Cierpieniach młodego Wertera • Werter - nieszczęśliwy kochanek • Marzyciel - Werter • Miłość Wertera do Lotty • Charakterystyka Lotty • Charakterystyka Alberta • Cierpienia młodego Wertera - koncepcja romantycznej miłości