Cierpienia młodego Wertera
      Cierpienia młodego Wertera | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) „bólem istnienia”
b) gniewem i miłością
c) pożądaniem i melancholią
d) zazdrością i miłością
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból świata
b) ból istnienia
c) ból cierpienia
d) ból niemocy
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od wyjazdu do Wahlheim
b) od dnia poznania Lotty
c) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
d) od wizyty u księcia ***
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) różową kokardkę
b) poemat Osjana
c) żółtą kamizelkę
d) pistolety
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) brzóz
b) orzechów
c) dębów
d) sosen
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) stróżówce
b) kamienicy
c) leśniczówce
d) chłopskiej chacie
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) ideę
b) przejaw obłędu
c) akt odwagi
d) słabość
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w listopadzie
b) w marcu
c) we wrześniu
d) w październiku
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Saint-Pierre`ego
b) Herdera
c) Chateaubrianda
d) Hamanna
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
b) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
c) nadmierna uczuciowość
d) dostrzeganie zła świata
Rozwiązanie


Werter obchodzi urodziny w:
a) maju
b) sierpniu
c) kwietniu
d) październiku
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) poezje Horacego
b) poemat Homera
c) dramat Sofoklesa
d) pieśni Osjana
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) we Francji
b) w Niemczech
c) we Włoszech
d) w Anglii
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) naturalistyczne podeście do świata
b) romantyczne podeście do świata
c) racjonalistyczne podeście do świata
d) pesymistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) czerwony frak z niebieską kamizelką
b) żółty frak z czerwoną kamizelką
c) żółty frak z niebieską kamizelką
d) niebieski frak z żółtą kamizelką
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) sześcioro dzieci
b) czworo dzieci
c) dziewięcioro dzieci
d) troje dzieci
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Dantego
b) Horacego
c) Owidiusza
d) Homera
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) roku
b) pół roku
c) ośmiu miesiącach
d) dziesięciu miesiącach
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Komisarza S.
b) Panny von B.
c) Alberta
d) Lotty
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) studni
b) dzieci
c) lip
d) jej sylwetki
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) wiary w harmonijny świat
b) racjonalizmu i intelektualizmu
c) uczuć i intuicji
d) sztywnych kanonów klasycyzmu
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Nie podążaj za cieniem
b) Strzeż się
c) Nie idź moim śladem
d) Nie krocz za mną
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) wroga
b) dziecko szczęścia
c) nieudacznika
d) przyjaciela
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) w południe
b) o godzinie dwudziestej
c) nad ranem
d) o północy
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) literatury
b) biografii poety niemieckiego
c) życia
d) antyku
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) księcia
b) posła
c) ciotki
d) barona
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) dwóch miesięcy
b) pół roku
c) miesiąca
d) trzech tygodni
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) motywem wypraw krzyżowych
b) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
c) zainteresowaniem epoką średniowiecza
d) opisywaniem architektury gotyckiej
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Aleksandra I
b) Napoleona Bonaparte
c) Wilhelma II
d) Hitlera
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) youngizm
b) osjanizm
c) reneizm
d) roussoizm
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1787
b) 1778
c) 1774
d) 1772
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Frankfurcie
b) Lipsku
c) Dreźnie
d) Berlinie
Rozwiązanie





Tagi:
• Streszczenie Cierpień młodego Wertera • opracowanie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Wertera - bohaterowie • Bohaterowie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Weretera narracja • Motyw miłości w Cierpieniach młodego Wertera • Werter - nieszczęśliwy kochanek • Marzyciel - Werter • Miłość Wertera do Lotty • Charakterystyka Lotty • Charakterystyka Alberta • Cierpienia młodego Wertera - koncepcja romantycznej miłości
Partner serwisu: