Cierpienia młodego Wertera | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   

Test:

Cechami werteryzmu nie były:
a) dostrzeganie zła świata
b) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
c) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
d) nadmierna uczuciowość
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) żółtą kamizelkę
b) poemat Osjana
c) różową kokardkę
d) pistolety
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Akcja utworu rozgrywa się:
a) we Włoszech
b) we Francji
c) w Niemczech
d) w Anglii
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) niebieski frak z żółtą kamizelką
b) żółty frak z czerwoną kamizelką
c) żółty frak z niebieską kamizelką
d) czerwony frak z niebieską kamizelką
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) antyku
b) biografii poety niemieckiego
c) literatury
d) życia
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od dnia poznania Lotty
b) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
c) od wizyty u księcia ***
d) od wyjazdu do Wahlheim
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) dziesięciu miesiącach
b) pół roku
c) roku
d) ośmiu miesiącach
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) orzechów
b) brzóz
c) sosen
d) dębów
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Hitlera
b) Napoleona Bonaparte
c) Aleksandra I
d) Wilhelma II
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) dwóch miesięcy
b) miesiąca
c) trzech tygodni
d) pół roku
Rozwiązanie


Weltschmerz to:
a) ból cierpienia
b) ból świata
c) ból istnienia
d) ból niemocy
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) w południe
b) o godzinie dwudziestej
c) nad ranem
d) o północy
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Alberta
b) Komisarza S.
c) Lotty
d) Panny von B.
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) we wrześniu
b) w październiku
c) w listopadzie
d) w marcu
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) wiary w harmonijny świat
b) uczuć i intuicji
c) sztywnych kanonów klasycyzmu
d) racjonalizmu i intelektualizmu
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) zazdrością i miłością
b) pożądaniem i melancholią
c) gniewem i miłością
d) „bólem istnienia”
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) księcia
b) posła
c) ciotki
d) barona
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) youngizm
b) roussoizm
c) osjanizm
d) reneizm
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) słabość
b) akt odwagi
c) przejaw obłędu
d) ideę
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Horacego
b) Dantego
c) Homera
d) Owidiusza
Rozwiązanie


Werter obchodzi urodziny w:
a) maju
b) październiku
c) sierpniu
d) kwietniu
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) kamienicy
b) stróżówce
c) chłopskiej chacie
d) leśniczówce
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Strzeż się
b) Nie podążaj za cieniem
c) Nie krocz za mną
d) Nie idź moim śladem
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) dziewięcioro dzieci
b) czworo dzieci
c) sześcioro dzieci
d) troje dzieci
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) motywem wypraw krzyżowych
b) zainteresowaniem epoką średniowiecza
c) opisywaniem architektury gotyckiej
d) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) dramat Sofoklesa
b) pieśni Osjana
c) poezje Horacego
d) poemat Homera
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) przyjaciela
b) wroga
c) nieudacznika
d) dziecko szczęścia
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Hamanna
b) Saint-Pierre`ego
c) Chateaubrianda
d) Herdera
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Berlinie
b) Lipsku
c) Dreźnie
d) Frankfurcie
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) dzieci
b) jej sylwetki
c) studni
d) lip
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1772
b) 1774
c) 1787
d) 1778
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) pesymistyczne podeście do świata
b) naturalistyczne podeście do świata
c) racjonalistyczne podeście do świata
d) romantyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Cierpień młodego Wertera • opracowanie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Wertera - bohaterowie • Bohaterowie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Weretera narracja • Motyw miłości w Cierpieniach młodego Wertera • Werter - nieszczęśliwy kochanek • Marzyciel - Werter • Miłość Wertera do Lotty • Charakterystyka Lotty • Charakterystyka Alberta • Cierpienia młodego Wertera - koncepcja romantycznej miłości