Cierpienia młodego Wertera | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   

Test:

Albert reprezentuje:
a) pesymistyczne podeście do świata
b) romantyczne podeście do świata
c) naturalistyczne podeście do świata
d) racjonalistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od dnia poznania Lotty
b) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
c) od wyjazdu do Wahlheim
d) od wizyty u księcia ***
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

S., komisarz mieszka w:
a) leśniczówce
b) kamienicy
c) chłopskiej chacie
d) stróżówce
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) ośmiu miesiącach
b) pół roku
c) dziesięciu miesiącach
d) roku
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) troje dzieci
b) sześcioro dzieci
c) dziewięcioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) dramat Sofoklesa
b) poezje Horacego
c) poemat Homera
d) pieśni Osjana
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) we Francji
b) we Włoszech
c) w Niemczech
d) w Anglii
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból istnienia
b) ból niemocy
c) ból świata
d) ból cierpienia
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Hitlera
b) Napoleona Bonaparte
c) Aleksandra I
d) Wilhelma II
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Dreźnie
b) Frankfurcie
c) Lipsku
d) Berlinie
Rozwiązanie


Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Alberta
b) Lotty
c) Panny von B.
d) Komisarza S.
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) biografii poety niemieckiego
b) antyku
c) życia
d) literatury
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) barona
b) księcia
c) posła
d) ciotki
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Nie idź moim śladem
b) Nie krocz za mną
c) Strzeż się
d) Nie podążaj za cieniem
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
b) opisywaniem architektury gotyckiej
c) zainteresowaniem epoką średniowiecza
d) motywem wypraw krzyżowych
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) roussoizm
b) osjanizm
c) reneizm
d) youngizm
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) nadmierna uczuciowość
b) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
c) dostrzeganie zła świata
d) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) żółty frak z niebieską kamizelką
b) niebieski frak z żółtą kamizelką
c) czerwony frak z niebieską kamizelką
d) żółty frak z czerwoną kamizelką
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) orzechów
b) brzóz
c) sosen
d) dębów
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) ideę
b) akt odwagi
c) słabość
d) przejaw obłędu
Rozwiązanie


Werter pod lipami czytuje:
a) Horacego
b) Dantego
c) Owidiusza
d) Homera
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w marcu
b) w październiku
c) w listopadzie
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) pożądaniem i melancholią
b) zazdrością i miłością
c) gniewem i miłością
d) „bólem istnienia”
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) wiary w harmonijny świat
b) uczuć i intuicji
c) racjonalizmu i intelektualizmu
d) sztywnych kanonów klasycyzmu
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) nieudacznika
b) przyjaciela
c) dziecko szczęścia
d) wroga
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) jej sylwetki
b) dzieci
c) studni
d) lip
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) sierpniu
b) październiku
c) maju
d) kwietniu
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Saint-Pierre`ego
b) Herdera
c) Chateaubrianda
d) Hamanna
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1772
b) 1787
c) 1778
d) 1774
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) o godzinie dwudziestej
b) w południe
c) nad ranem
d) o północy
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) trzech tygodni
b) pół roku
c) miesiąca
d) dwóch miesięcy
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) różową kokardkę
b) żółtą kamizelkę
c) pistolety
d) poemat Osjana
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Cierpień młodego Wertera • opracowanie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Wertera - bohaterowie • Bohaterowie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Weretera narracja • Motyw miłości w Cierpieniach młodego Wertera • Werter - nieszczęśliwy kochanek • Marzyciel - Werter • Miłość Wertera do Lotty • Charakterystyka Lotty • Charakterystyka Alberta • Cierpienia młodego Wertera - koncepcja romantycznej miłości