Cierpienia młodego Wertera
      Cierpienia młodego Wertera | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) roussoizm
b) youngizm
c) osjanizm
d) reneizm
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) wiary w harmonijny świat
b) racjonalizmu i intelektualizmu
c) uczuć i intuicji
d) sztywnych kanonów klasycyzmu
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Hamanna
b) Herdera
c) Saint-Pierre`ego
d) Chateaubrianda
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
b) motywem wypraw krzyżowych
c) zainteresowaniem epoką średniowiecza
d) opisywaniem architektury gotyckiej
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Cierpień młodego Wertera • opracowanie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Wertera - bohaterowie • Bohaterowie Cierpień młodego Wertera • Cierpienia młodego Weretera narracja • Motyw miłości w Cierpieniach młodego Wertera • Werter - nieszczęśliwy kochanek • Marzyciel - Werter • Miłość Wertera do Lotty • Charakterystyka Lotty • Charakterystyka Alberta • Cierpienia młodego Wertera - koncepcja romantycznej miłości
Partner serwisu: